غزل شماره ۳۱۹۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
سیدی ایم هو كی، خذیدی ایم هو كی
ارنی وجهك ساعة، نقتدی ایم هو كی
من ردا اكرامكم، نرتدی ایم هو كی
فی سناسیمائكم نهتدی، ایم هو كی
خوش بود از جام تو، بیخودی ایم هو كی
در صبوح از نقل تو، نغتدی ایم هو كی
همچو مه در شهرها، شاهدی ایم هو كی
از همه بیندت، مقتدی ایم هو كی
حاضر و آواره را، مسندی ایم هو كی
كعبه‌وار آفاق را، مسجدی ایم هو كی
برد عشقت از دلم، زاهدی ایم هو كی
اسكتوا ذاك‌الخیال، قایدی ایم هو كی

آفاقجامخیالشاهدصبوحعشق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید