غزل شماره ۲۳۰۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هشیار شدم ساقی دستار به من واده
یا مشك سقا پر كن یا مشك به سقا ده
نیمی بخور ای ساقی ما را بده آن باقی
والله كه غلط گفتم نی نی همه ما را ده
ای فتنه مرد و زن امشب در من بشكن
رخت من و نقد من بردار و به یغما ده
خواهی كه همه دریا آب حیوان گردد
از جام شراب خود یك جرعه به دریا ده
خواهی كه مه و زهره چون مرغ فرود آید
زان می كه به كف داری یك رطل به بالا ده

باقیجامجرعهرطلزهرهساقیشرابهشیار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.