غزل شماره ۱۹۲۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای روی تو نوبهار خندان
احسنت زهی نگار خندان
می بینمت ای نگار در خلد
بر شاخ درخت انار خندان
یك لحظه جدا مباش از من
ای یار نكوعذار خندان
ای شهر جهان خراب بی‌تو
ای خسرو و شهریار خندان
ای صد گل سرخ عاشق تو
بر چشمه و سبزه زار خندان
در بیشه دل خیال رویت
شیر است كند شكار خندان
هر روز ز جانبی برآیی
چون دولت بی‌قرار خندان
بحری است صفات شمس تبریز
پر از در شاهوار خندان

بهارتبریزجهانخسروخندانخیالدولتسبزهشهریارعاشقنگارچشمچشمه


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید