غزل شماره ۱۶۸۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
من كه حیران ز ملاقات توام
چون خیالی ز خیالات توام
به مراعات كنی دلجویی
اه كه بی‌دل ز مراعات توام
ذات من نقش صفات خوش توست
من مگر خود صفت ذات توام
گر كرامات ببخشد كرمت
مو به مو لطف و كرامات توام
نقش و اندیشه من از دم توست
گویی الفاظ و عبارات توام
گاه شه بودم و گاهت بنده
این زمان هر دو نیم مات توام
دل زجاج آمد و نورت مصباح
من بی‌دل شده مشكات توام
ای مهندس كه تو را لوحم و خاك
چون رقم محو تو و اثبات توام
چه كنم ذكر كه من ذكر توام
چه كنم رای كه رایات توام
سنریهم شد و فی انفسهم
هم توام خوان كه ز آیات توام

اندیشهحیرانخیالصباصباحلطف


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید