غزل شماره ۱۵۳۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بیا تا قدر یك دیگر بدانیم
كه تا ناگه ز یك دیگر نمانیم
چو ممن آینه ممن یقین شد
چرا با آینه ما روگرانیم
كریمان جان فدای دوست كردند
سگی بگذار ما هم مردمانیم
فسون قل اعوذ و قل هو الله
چرا در عشق همدیگر نخوانیم
غرض‌ها تیره دارد دوستی را
غرض‌ها را چرا از دل نرانیم
گهی خوشدل شوی از من كه میرم
چرا مرده پرست و خصم جانیم
چو بعد از مرگ خواهی آشتی كرد
همه عمر از غمت در امتحانیم
كنون پندار مردم آشتی كن
كه در تسلیم ما چون مردگانیم
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رخم را بوسه ده كاكنون همانیم
خمش كن مرده وار ای دل ازیرا
به هستی متهم ما زین زبانیم

آینهبوسهدوستعشقهستییقین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.