رباعی شماره ۱۷

غزلستان :: خیام نیشابوری :: رباعیات
مشاهده برنامه «خیام نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
این کهنه رباط را که عالم نام است
و آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است
قصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است

امانبزمبهرامجمشیدصبح


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید