غزل شماره ۱۶۲۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
نظری به كار من كن كه ز دست رفت كارم
به كسم مكن حواله كه بجز تو كس ندارم
چه كمی درآید آخر به شرابخانه تو
اگر از شراب وصلت ببری ز سر خمارم
چو نیم سزای شادی ز خودم مدار بی‌غم
كه در این میان همیشه غم توست غمگسارم

خمارشرابوصل


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید