غزل شماره ۱۰۴۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
در این سرما و باران یار خوشتر
نگار اندر كنار و عشق در سر
نگار اندر كنار و چون نگاری
لطیف و خوب و چست و تازه و تر
در این سرما به كوی او گریزیم
كه مانندش نزاید كس ز مادر
در این برف آن لبان او ببوسیم
كه دل را تازه دارد برف و شكر
مرا طاقت نماند از دست رفتم
مرا بردند و آوردند دیگر
خیال او چو ناگه در دل آید
دل از جا می‌رود الله اكبر

خیالطاقتعشقنگار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.