غزل شماره ۱۳۴۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
چه كارستان كه داری اندر این دل
چه بت‌ها می‌نگاری اندر این دل
بهار آمد زمان كشت آمد
كی داند تا چه كاری اندر این دل
حجاب عزت ار بستی ز بیرون
به غایت آشكاری اندر این دل
در آب و گل فروشد پای طالب
سرش را می‌بخاری اندر این دل
دل از افلاك اگر افزون نبودی
نكردی مه سواری اندر این دل
اگر دل نیستی شهر معظم
نكردی شهریاری اندر این دل
عجایب بیشه‌ای آمد دل ای جان
كه تو میر شكاری اندر این دل
ز بحر دل هزاران موج خیزد
چو جوهرها بیاری اندر این دل
خمش كردم كه در فكرت نگنجد
چو وصف دل شماری اندر این دل

بهارحجابنگار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید