غزل شماره ۲۱۲۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اطیب الاعمار عمر فی طریق العاشقین
غمز عین من ملاح فی وصال مستبین
رویه المعشوق یوما فی مقام موحش
زاد طیبا من جنان فی قیان حور عین
عفروا من ترب باب بغیه وجهی مدا
فهی زادت لطفها عندی من الماء المعین
غار جسمی ان یراه عاذل او عاذر
انه یحكی صفاتا من صفات شمس دین
حبذا سكر حیاتی مزیل للحیا
اشربوا اصحابنا تستمسكوا الحق المبین
سیدا مولا كریما عالما مستیقظا
استرق العبد ذاك الطاهر الروح الامین
حبذا ظلا ظلیلا من نخیل باسق
آمن من كل خوف او بلاء او مكین
تمره یصفی عقولا كدرت انوارها
فاعجبوا من مسكر مستكثر الرای الرزین

حیاتشوقطریقعاشقلطفمستمعشوقوصال


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.