غزل شماره ۱۱۱۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
روزی خوشست رویت از نور روز خوشتر
باده نكوست لیكن ساقی ز می نكوتر
هر بسته‌ای كه باشد امروز برگشاید
دل در مراد پیچد چون باز در كبوتر
هر بی‌دلی ز دلبر انصاف خود بیابد
هر تشنه‌ای نشیند بر آب حوض كوثر
هر دم دهد بت من نو ساغری به ساقی
كامروز بزم عامست این را به عاشقان بر
یك ساغر لطیفی كز غایت لطیفی
گویی همه شرابست خود نیست هیچ ساغر

بادهبزمساغرساقیشرابعاشقمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.