رباعی شماره ۱۰۱۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای روز نشاط روشنی وقت تو خوش
وی عالم عیش و ایمنی وقت تو خوش
در سایه‌ی زلف تو دمی میخسبم
تو نیز موافقت کنی وقت تو خوش

زلفسایهعیشموافقنشاط


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید