رباعی شماره ۱۸۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای در دل من نشسته شد وقت نشست
ای توبه شکن رسید هنگام شکست
آن باده‌ی گلرنگ چنین رنگی بست
وقت است که چون گل برود دست بدست

بادهتوبه


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید