غزل شماره ۲۸۸۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هله آن به كه خوری این می و از دست روی
تا به هر جا كه روی خوشدل و سرمست روی
چرخ گردان به تو گردد كه تو آب اویی
ماه چرخی چه زیان دارد اگر پست روی
ماهیی لیك چنان مست توست آن دریا
همه دریا ز پی آید چو تو در شست روی
صدقات همه شاهان كه سوی نیست رود
رو سوی هست نهد چون تو سوی هست روی
سابق تیزروانی تو در این راه دراز
وز ره رفق تو با این دو سه پابست روی
كسب عیش ابد آموز ز شمس تبریز
تا در آن مجلس عیشی كه جنان است روی

تبریزعیشمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.