غزل شماره ۲۸۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
یا كالمینا یا حاكمینا
یا مالكینا لا تظلمونا
یا ذا الفضائل زهر الشمائل
سیف الدلائل لا تظلمونا
یا نعم ساقی حلو التلاقی
مر الفراق لا تظلمونا
فی القلب بارق مثل الطوارق
بین المشارق لا تظلمونا
نادی المنادی فی كل وادی
لا بالعناد لا تظلمونا
افدیك روحی عند الصبوح
یا ذا الفتوح لا تظلمونا
هذا فادی فی العشق بادی
فی الحب عادی لا تظلمونا
اسمع كلامی نومی جرامی
عند الكرام لا تظلمونا
عشقی حصانی نحو المعانی
هذا كفانی لا تظلمونا
العشق حال ملك و مال
نومی محال لا تظلمونا

ساقیصبوحعشقفانیفراق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.