رباعی شماره ۴۱۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
مستی ز ره آمد و بما در پیوست
ساغر می‌گشت در میان دست بدست
از دست فتاد ناگهان و بشکست
جامی چه زند میانه‌ی چندین مست

جامساغرمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید