رباعی شماره ۱۸۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای جان جهان جان و جهان باقی نیست
جز عشق قدیم شاهد و ساقی نیست
بر کعبه‌ی نیستی طوافی دارد
عاشق چو ز کعبه است آفاقی نیست

آفاقباقیجهانساقیشاهدعاشقعشقکعبه


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید