شماره ٢٨٨: منتظران بهار بوى شگفتن رسيد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
منتظران بهار بوى شگفتن رسيد
مژده بگلها بريد يار بگلشن رسيد
لمعه مهر ازل بر در و ديوار تافت
جام تجلى بدست نور زايمن رسيد
نامه و پيغام را رسم تکلف نماند
فکر عبارت کراست معنى روشن رسيد
عشق زراه خيال گرد الم پاک رفت
خار و خس وهم غير رفت و بگلخن رسيد
صبر من نارسا باج زکوشش گرفت
دست بدل داشتم مژده دامن رسيد
عيش و غم روزگار مرکز خود واشناخت
نغمه با حباب ساخت نوحه بدشمن رسيد
مطلع همت بلند مزرع اقبال سبز
ريشه بنخل آب داد دانه بخرمن رسيد
زين چمنستان کنون بستن مژگان خطاست
آينه صيقل زنيد ديده بديدن رسيد
بردم ازين نوبهار نشه عمر دوبار
ديده ام از ديده رست دل بدل من رسيد
سرو خرامان ناز حشر چه نيرنگ داشت
هر چه زمن رفته بود باز بمسکن رسيد
(بيدل) از اسرار عشق هيچکس آگاه نيست
گاه گذشتن گذشت وقت رسيدن رسيد



مشاهده برنامه در فروشگاه اپل




نظرات نوشته شده



نظر بدهید





جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.