شماره ٢٤٩: کيست از جهد بآن انجمن ناز رسد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
کيست از جهد بآن انجمن ناز رسد
سرمه گرديم مگر تا بتو آواز رسد
در خور غفلت دل دعوى پيدائى ماست
همه محويم گر آئينه به پرداز رسد
حذر اى شمع زتشويش زبان آرائى
که مبادا سر حرفت بلب گاز رسد
ما و من آينه دارد و جهان رسوائيست
هستى آن عيب ندارد که بغماز رسد
سر بجيب از نفس شمع عرق ميريزد
يعنى آبست نوائى که باين ساز رسد
حشر آتش همه جا آئينه سوختن است
آه از انجام غروريکه بآغاز رسد
هستيم نيستى انگاشتنى ميخواهد
ورنه آن رنگ ندارم که به پرواز رسد
خاکسارى اثر چون و چرا نپسندد
عجز بر هر چه زند سرمه بآواز رسد
مدعى در گذر از دعوى طرز (بيدل)
سحر مشکل که بکيفيت اعجاز رسدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.