شيدائى

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
رندم و شهره به شوريدگى و شيدائى
شيوه ام چشم چرانى و قدح پيمائى
عاشقم خواهد و رسواى جهانى چکنم
عاشقانند به هم عاشقى و رسوائى
خط دلبند تو بادا که در اطراف رخت
کار هر بوالهوسى نيست قلم فرسائى
نيست بزمى که به بالاى تو آراسته نيست
اى برازنده به بالاى تو بزم آرائى
شمع ما خود به شبستان وفا سوخت که داد
ياد پروانه پر سوخته بى پروائى
لعل شاهد نشينديم بدين شيرينى
زلف معشوقه نديديم بدين زيبائى
کاش يک روز سر زلف تو در دست افتد
تا ستانم من از او داد شب تنهائى
پير ميخانه که روى تو نمايد در جام
از جبين تابدش انوار مبارک رائى
شهريار از هوس قند لبت چون طوطى
شهره شد در همه آفاق به شکرخائىمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید