غزل شماره ۵۳۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می‌كنند
وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می‌كنند
وان میر ساقی را بگو مستان سلامت می‌كنند
وان عمر باقی را بگو مستان سلامت می‌كنند
وان میر غوغا را بگو مستان سلامت می‌كنند
وان شور و سودا را بگو مستان سلامت می‌كنند
ای مه ز رخسارت خجل مستان سلامت می‌كنند
وی راحت و آرام دل مستان سلامت می‌كنند
ای جان جان ای جان جان مستان سلامت می‌كنند
یك مست این جا بیش نیست مستان سلامت می‌كنند
ای آرزوی آرزو مستان سلامت می‌كنند
آن پرده را بردار زو مستان سلامت می‌كنند

باقیراحتساقیسلامسوداغوغامست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.