رباعی شماره ۱۴۵۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
جز جام جلالت اجل نوش مکن
جز نغمه‌ی عشق کبریا گوش مکن
در کان عقیق فقر عشرت نقد است
می می‌خور و قصه‌ی پرندوش مکن

جامعشرتعشق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید