رباعی شماره ۱۳۸۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آن صورت غیبی که شندیش دشمن
با خود به قیاس می‌بریدش دشمن
ماننده‌ی خورشید برآمد پیشین
هر سو که نظر کرد ندیدش دشمن

خورشیدقیاس


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید