رباعی شماره ۱۰۱۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای سودائی برو پی سودا باش
در صورت شیدای دلت شیدا باش
با سایه‌ی خود ز خوی خود در جنگی
خود سایه‌ی تست خصم تو، تنها باش

سایهسودا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید