شماره ٧١٥: حسن خواهد رفت و داغت بر جگر خواهد نهاد

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
حسن خواهد رفت و داغت بر جگر خواهد نهاد
خواهد آمد خط و قانون دگر خواهد نهاد
از پريشانى سر زلف تو پس خم مى زند
کاکلت اين سرکشيها را زسر خواهد نهاد
ابرويت کاندر فنون دلربايى طاق بود
گوشه اى خواهد شد و دستى به سر خواهد نهاد
چشم صيادت که آهو را نياوردى به چشم
دام از بى حاصلى در هر گذر خواهد نهاد
شوربختان لبت هر يک به کنجى مى روند
خنده ات يک چندان دندان بر جگر خواهد نهاد
نخل قدت کز روانى عمر پيشش لنگ بود
هر قدم از ضعف دستى بر کمر خواهد نهاد
رنگ رخسارت که با گل چهره مى شد در چمن
داغ رنگ زرد بر رخسار زر خواهد نهاد
شعله خويت که آتش در دل ياقوت زد
پشت دستى بر زمين پيش شرر خواهد نهاد
ساعد سيمين که بودش دلبرى در آستين
آستنى از بى کسى بر چشم تر خواهد نهاد
تيغ بندان کرشمه تيغ بر همه مى نهند
اشک خونين سر به دامان نظر خواهد نهادمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.