شماره ٧١٤: ترک جانان چون توان از تيغ بى زنهار داد؟

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
ترک جانان چون توان از تيغ بى زنهار داد؟
پشت نتوان بهر زخم خار بر گلزار داد
چون مرا مى سوختى آخر به داغ دور باش
چون سپند اول نبايستى به محفل بار داد
بهر دنيا با خسيسان چرب نرمى مشکل است
بوسه بهر گنج نتوان بر دهان مار داد
از دم گرم توکل مى شود صاحب چراغ
هر که پشت خويش چون محراب بر ديوار داد
شکوه مغرور ما بر خامشى آورد زور
هر قدر ما را سپهر سنگدل آزار داد
آن که مى بخشد به خون مرده صائب زندگى
مى تواند بخت ما را ديده بيدار دادمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.