شماره ١٠٩: هميشه ديده سوزن ازان به دنبال است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
هميشه ديده سوزن ازان به دنبال است
که قبله نظرش رشته هاى آمال است
به خرمن دگران هر که مى پرد چشمش
هزار رخنه فزون در دلش چو غربال است
غبار کوچه عشق است کيمياى مراد
خوشا سرى که درين رهگذار پامال است
به ظلمتى که ز دوران رسد گرفته مباش
که خنده شب ادبار، صبح اقبال است
ز طعن بيخردان اهل دل نينديشند
که نقل مجلس ديوانه سنگ اطفال است
دل و زبان چو يکى شد، سخن بلند شود
به هيچ جا نرسد طايرى که يک بال است
هواى عالم آزادگى است بر يک حال
ز برگريز خزان سرو فارغ البال است
اگر به چشم بصيرت نظر کنى صائب
چه نيشها که نهان در پرند اقبال استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.