رباعی شماره ۱۳

غزلستان :: خیام نیشابوری :: رباعیات
مشاهده برنامه «خیام نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

خاکسبزه


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید