رباعی شماره ۱۵۲

غزلستان :: خیام نیشابوری :: رباعیات
مشاهده برنامه «خیام نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
می‌خور که فلک بهر هلاک من و تو
قصدی دارد بجان پاک من و تو
در سبزه نشین و می روشن میخور
کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو

خاکسبزهفلک


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید