شماره ٢٩٣: ميل هوس زعافيتم فرد ميکند

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
ميل هوس زعافيتم فرد ميکند
گر بشکنم کلاه دلم درد مى کند
تسليم تحفه ايست که طبعم بر اهل ذوق
چون ميوه رسيده ره آورد مى کند
خال زياد تخته خاک اختراع کيست
دل را خيال مهره اين نرد مى کند
پر در تلاش خرمى اين چمن مباش
افراط آب چهره گل زرد مى کند
رم مى خورد زسايه غيرت فسردگى
تمثال مرد آئينه را مرد مى کند
از مى حذر کنيد که اين دشمن حيا
کارى که از ادب نتوان کرد مى کند
چينى علاج تشنگى حرص جاه نيست
آب سفال دل زهوس سرد مى کند
زنگار اگر نه پرده ناموس راز اوست
آئينه را خيال که شبگرد مى کند
عزم فنا بشيشه ساعت نهفته ايم
(بيدل) بپرده رفتن ما کرد مى کندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.