شماره ٢٧٩: مکتوب شوق هرگز بى نامه بر نباشد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
مکتوب شوق هرگز بى نامه بر نباشد
ما و ز خويش رفتن قاصد اگر نباشد
هرجا تنيد فطرت يک حلقه داشت گردون
در فهم خط پرکار حکم دو سر نباشد
خاشاک را در آتش تا کى خيال پختن
آنجا که جلوه اوست از ما اثر نباشد
مغرور فرصت دهر زين بيشتر مباشيد
بست و گشاد مژگان شام و سحر نباشد
برقى ز دور دارد هنگامه تجلى
اين بيخودان به بينيد دل جلوه گر نباشد
ما را به رنگ شبنم تا آشيان خورشيد
بايد بديده رفتن گر بال و پر نباشد
هرچند کار فرداست امروز مفت خود گير
شايد دماغ و طاقت وقت دگر نباشد
زاهد ز وضع خلوت ناز کمال مفروش
افسردن از کف خاک چندان هنر نباشد
آئينه خانه دل آخر بزنگ داديم
زين بيش آه ما را رنگ اثر نباشد
خواهى بخلق رو کن خواهى خيال او کن
در عالم تماشا بر خود نظر نباشد
آسودگى مجوئيد از وضع اشک (بيدل)
اين جوهر چکيدن آب گهر نباشدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.