شماره ٢٧٣: مشتاق تو گر نامه برى داشته باشد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
مشتاق تو گر نامه برى داشته باشد
چون اشک هم از خود سفرى داشته باشد
از آتش حرمان کف خاکستر داغيست
گر شام اميدم سحرى داشته باشد
چون شمع بود سر بدم تيغ سپردن
گر نخل مرادم ثمرى داشته باشد
آئينه مقابل نکنى با نفس من
آه است مبادا اثرى داشته باشد
غير از عرق شرم مقابل نپسندد
هستى اگر آئينه گرى داشته باشد
عمريست که ما کمشدگان گرم سراغيم
شايد کسى از ما خبرى داشته باشد
آرايش چندين چمن آغوش بهار است
هر سينه که يک زخم درى داشته باشد
اى اهل خرد منکر اسرار مباشيد
ديوانه ما هم هنرى داشته باشد
ما محو خياليم ز ديدار مپرسيد
سامان نگه ديده ورى داشته باشد
مفت طرب ما چمن ساده دليها
گر حسن بآئينه سرى داشته باشد
اميد ز عاشق نکند قطع تعلق
گر آه ندارد جگرى داشته باشد
(بيدل) دل افسرده بعالم نتوان يافت
هر سنگ که بينى شررى داشته باشدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.