شماره ١٧٢: عقل اگر صد انجمن تدبير روشن ميکند

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
عقل اگر صد انجمن تدبير روشن ميکند
فکر مجنون سطرى از زنجير روشن ميکند
داغ نوميدى دلى دارم که در هر دمزدن
شمعها از آه بى تاثير روشن ميکند
عالمى چشم از مزار ما بعبرت آب داد
خاک ما فيض هزار اکسير روشن ميکند
ننگ رسوائى ندارد ساز تا خامش نواست
رمز صد عيب و هنر تقرير روشن ميکند
ميشود ظاهر به پيرى معنى طول امل
جوهر اين مو صفاى شير روشن ميکند
غافلان را نور تحقيق از سواد فقر نيست
توتيا کى ديده تصوير روشن ميکند
از رگ گل ميتوان فهميد مضمون بهار
فيض معنيهاى ما تحرير روشن ميکند
ناله امشب ميخلد در دل زضعف پيريم
شمع بيداد کمانرا تير روشن ميکند
عالم دل را عيار از دستگاه ناله گير
وسعت صحرا رم نخچير روشن ميکند
از عرق بر جبهه افسون چراغان خوانده ايم
بزم ما را خجلت تقصير روشن ميکند
انتظار فيض عشق از خامى خود ميکشم
چوب تر را سعى آتش دير روشن ميکند
هيچکس بر در نزد (بيدل) ززندانگاه چرخ
عجز ما اين خانه دلگير روشن ميکندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.