شماره ١١٣: سران زنسخه تسليم باب برداريد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
سران زنسخه تسليم باب برداريد
جبين بخاک نهيد انتخاب برداريد
جمال مقصد سعى جهان معاينه است
زنقش پا نفسى گر نقاب برداريد
عمارتى اگر از آب و گل توان برداشت
دل از خيال جهان خراب برداريد
هزار موج در اين بحر قاصد هوس است
زنامه همه مهر حباب برداريد
سواد وادى امکان سراب تشنه لبى است
زچشمه سار گداز دل آب برداريد
جنون حکم قضا تيغ بر کف استاده است
سرى که نيست بگردن زخواب برداريد
مرا بسايه بخت سيه شکر خوابيست
زخاک من علم آفتاب برداريد
هجوم خنده نم چشم ميکند ايجاد
بهر گلى که رسيد اين گلاب برداريد
کرشمه نگهش از سؤال مستغنى است
نظر بسرمه کنيد و جواب برداريد
بجرم کج نظرى دور گرد تحقيقم
خط خطاست گر از تير تاب برداريد
زهستيم غلطى رفته در حساب عدم
مرا چو نقطه شک زين کتاب برداريد
غبار (بيدل) ما را که دستگير شود
اگر نسيم توان شد صواب برداريدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.