همت اى پير

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
پاشو اى مست که دنيا همه ديوانه تست
همه آفاق پر از نعره مستانه تست
در دکان همه باده فروشان تخته است
آن که باز است هميشه در ميخانه تست
دست مشاطه طبع تو بنازم که هنوز
زيور زلف عروسان سخن شانه تست
اى زيارتگه رندان قلندر برخيز
توشه من همه در گوشه انبانه تست
همت اى پير که کشکول گدائى در کف
رندم و حاجتم آن همت رندانه تست
اى کليد در گنجينه اسرار ازل
عقل ديوانه گنجى که به ويرانه تست
شمع من دور تو گردم به کاخ شب وصل
هر که توفيق پرى يافته پروانه تست
همه غواص ادب بودم و هر جا صدفيست
همه بازش دهن از حيرت دردانه تست
زهره گو تا دم صبح ابد افسون بدمد
چشمک نرگس مخمور به افسانه تست
اى گداى سرخوانت همه شاهان جهان
شهريار آمده دربان در خانه تستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید