غزل شماره ۷۱۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
خوش باش كه هر كه راز داند
داند كه خوشی خوشی كشاند
شیرین چو شكر تو باش شاكر
شاكر هر دم شكر ستاند
شكر از شكرست آستین پر
تا بر سر شاكران فشاند
تلخش چو بنوشی و بخندی
در ذات تو تلخیی نماند
گویی كه چگونه‌ام خوشم من
گویم ترشم دلت بماند
گوید كه نهان مكن ولیكن
در گوشم گو كه كس نداند
در گوش تو حلقه وفا نیست
گوش تو به گوش‌ها رساند

آستینحلقهشیرینوفا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.