رباعی شماره ۱۵۸۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
من بنده‌ی تو بنده‌ی تو بنده‌ی تو
من بنده‌ی آن رحمت خندیده‌ی تو
ای آب حیات کی ز مرگ اندیشد
آنکس که چو خضر گشت خود زنده‌ی تو

حیاتدیدهرحمت


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید