رباعی شماره ۴۳۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هر جان عزیز کو شناسای رهست
داند که هر آنچه آید از کارگه است
بر زاده‌ی چرخ و چرخ چون جرم نهی
کاین چرخ ز گردیدن خود بی‌گنه است

کارگه


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید