دوبیتی شماره ۲۲۱

غزلستان :: باباطاهر :: دوبیتی ها
مشاهده برنامه «دوبیتی های باباطاهر» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
مو آن رندم که عصیان پیشه دیرم
بدستی جام و دستی شیشه دیرم
اگر تو بیگناهی رو ملک شو
من از حوا و آدم ریشه دیرممشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید