دوبیتی شماره ۲۰۲

غزلستان :: باباطاهر :: دوبیتی ها
مشاهده برنامه «دوبیتی های باباطاهر» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
زهجرانت هزار اندیشه دیرم
همیشه زهر غم در شیشه دیرم
ز نا سازی بخت و گردش چرخ
فغان و آه و زاری پیشه دیرممشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید