شماره ٣٣٨: خويش را اول سزاوارش کنيد

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
خويش را اول سزاوارش کنيد
آنگهى جان در سر کارش کنيد
غمزه از چشم شوخش وا کشيد
فتنه در خوابست بيدارش کنيد
گر ندارد از غم عاشق خبر
ساغرى از عشق در کارش کنيد
پيش روى او نهيد آئينه
در کمند خود گرفتارش کنيد
گر بپرهيزد دل بيمار ازو
شربتى زان چشم در کارش کنيد
يا به بيمارى جان تن در دهيد
يا حذر از چشم بيمارش کنيد
خار منعى گر زند در دل خسى
باده گلرنگ در کارش کنيد
گر نسازد با جفاى دوست دل
با فراق او شبى يارش کنيد
بار عشق ار برندارد دوش (فيض)
کارهاى عاقلان بارش کنيدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.