شماره ٢٩٧: هد هدى کو که از سبا گويد

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
هد هدى کو که از سبا گويد
خبر يار آشنا گويد
کو سليمان که رمز منطق طير
از خدا گيرد و بما گويد
کو خضر تا که موسى جانرا
از لدنا اشارها گويد
نوح کو تا که کشتيى سازد
من رکب فيه قد نجا گويد
کو خليلى که رو بحق آرد
لا احبى بما سوى گويد
کو کليم اللهى لقا جوئى
روبرو حرف با خدا گويد
کو مسيحى که مرده زنده کند
خبرى چند از سما گويد
کو محمد که سر ما اوحى
با احبا و اوليا گويد
کو على آن در مدينه علم
تا ز حق شمه بما گويد
يا چو جامى ز هل اتى نوشد
رمزى از سر انما گويد
اهل بيت نبى کجا رفتند
و آنکه ز ايشان حديث واگويد
همدمى کو که آشنا باشد
با دلم حرف آشنا گويد
يا دل از مدعى نهان با او
چند حرفى بمدعا گويد
کو طبيب دلى درين عالم
خسته درد دل کرا گويد
تا بگوشم رسد نداى الست
هر سر موى من بلى گويد
يا شوم مست باده توحيد
تا سراپاى من خدا گويد
با دل از مدعى نهان با دوست
چند حرفى بمدعا گويد
يا چو آن فانيان سبحانى
بزبان خدا ثنا گويد
بس کن اى دل که حرف نازک شد
(فيض) را گوى تا دعا گويد
شکوه بس (فيض) اهل دردى کو
تا طبيبش از او دوا گويدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.