شماره ١٥٧: گل بنفشه دميدن گرفت گرد عذارت

غزلستان :: فیض کاشانی :: غزلیات

افزودن به مورد علاقه ها
گل بنفشه دميدن گرفت گرد عذارت
نه چشم بد نگريدن گرفت گرد عذارت
غلط نه اين و نه آن دود آه عاشق زارت
بلند گشت و رسيدن گرفت گرد عذارت
نه آن جمال دلاويز بس که داشت حلاوت
سپاه مور چريدن گرفت گرد عذارت
غلط که آهوى چشم تو کرد نافه گشائى
نسيم مشک وزيدن گرفت گرد عذارت
نه خال گوشه چشم از نگاه گرم تو گرديد
تمام آب و چکيدن گرفت گرد عذارت
غلط که طوطى جان در هواى قند لب تو
قفس شکست و پريدن گرفت گرد عذارت
نه بحر خس بساحل فکند عنبر سارا
مريض دل چو طپيدن گرفت گرد عذارت
گه عکس غلط در آينه جمال تو افتاد
ز لاله چون نگريدن گرفت گرد عذارت
نه در هواى رخت بود ذره سان همه دلها
بسوخت چونکه رسيدن گرفت گرد عذارت
غلط که آن مژهاى سياه سايه فکن شد
چو سايه عکس فتيدن گرفت گرد عذارت
غلط که حسن نقابى بروى خويشتن افکند
ز شرم ديده چو ديدن گرفت گرد عذارت
نه ترک ناز ملوکانه نرگس مستت
سپاه آه خريدن گرفت گرد عذارت
غلط نداشت دل سوخته چو تاب فراقت
ز سينه جست و تنيدن گرفت گرد عذارت
به باغ روى ترا آب داد (فيض) ز ديده
چنانکه سبزه دميدن گرفت گرد عذارتمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.