شماره ٧٤٢: جان مشتاقان زکوى دلستان چون بگذرد؟

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
جان مشتاقان زکوى دلستان چون بگذرد؟
کاروان شبنم از ريگ روان چون بگذرد؟
نقطه ها طوطى شوند و حرفها تنگ شکر
بر زبان خامه نام آن دهان چون بگذرد
خار در راه نسيم بى ادب نگذاشته است
غيرت بلبل زخون باغبان چون بگذرد؟
پر زند تا روز محشر در فضاى لامکان
تير آهم از ترنج آسمان چون بگذرد
چون صدف تبخاله اى هر گوشه لب وا کرده است
از لب من گريه آتش عنان چون بگذرد؟
بگسل از کج بحث تا از صد کشاکش وارهى
بر نشان يابد ظفر تير از کمان چون بگذرد
همرهان رفتند اما داغشان از دل نرفت
آتشى بر جاى ماند کاروان چون بگذرد
چشم را با سرمه پيوندى است از روز ازل
صائب از گلگشت سير اصفهان چون بگذرد؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.