شماره ٧٣٨: بر جهان هر کس که از روى تأمل بگذرد

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
بر جهان هر کس که از روى تأمل بگذرد
از بساط خار با دامان پر گل بگذرد
جنگ دارد با توکل، بر توکل اعتماد
آن توکل دارد اينجا کز توکل بگذرد
رنگ و بو روشن ضميران را نگردد سنگ راه
چون شود خورشيد طالع شبنم از گل بگذرد
مى شود باد خزان شيرازه جمعيتش
عمر هر کس در پريشانى چون سنبل بگذرد
نکته ها درج است در هر صفحه رخسار گل
چون بر اين مجموعه در يک هفته بلبل بگذرد؟
در بهار از باده گلگون گذشتن مشکل است
واعظ از ما بگذران تا موسم گل بگذرد
از تواضع مى توان مغلوب کردن خصم را
مى شود باريک چون سيلاب از پل بگذرد
نغمه سنجانى که صائب از مقامات آگهند
گوش مى گيرند هر جا حرف بلبل بگذردمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.