شماره ٥٤٧: آن خانه برانداز که در خانه زين است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
آن خانه برانداز که در خانه زين است
معمار تمناى من خاک نشين است
از شوخى حسن است که آن سرو خرامان
بر روى زمين است و نه بر روى زمين است
اوراق گل از خنده بيجاست پريشان
شيرازه مجموعه دل چين جبين است
بسيار شود مرکز سرگشتگى خلق
خالى که در آن کنج دهن گوشه نشين است
چون خامه صياد، متاعش همه مکرست
هر بوته خارى که درين شوره زمين است
از سوختگان نيست تهى کوى خرابات
دايم سر اين چشمه، سيه خانه نشين است
بى مرگ نخوابد قدم سعى حريصان
آسايش اين طايفه در زير زمين است
در انجمن وصل، شکايت مزه دارد
در دامن گل گريه شبنم نمکين است
ما قدرت دريوزه ديدار نداريم
اين سلسله جنبانى ازان چين جبين است
دارد سر ويرانى من پشته سوارى
کز شوخى او زلزله در خانه زين است
صائب چه سر از چاک گريبان بدر آرد؟
امنيت اگر هست درين حصن حصين استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.