شماره ٤٢٩: خلقند جمله آلت شطرنج، زنده کيست؟

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
خلقند جمله آلت شطرنج، زنده کيست؟
هر کس که هست باخته اينجا برنده کيست؟
از حيرت است در جگر سنگ پاى من
هر دم مرا به عالم ديگر برنده کيست؟
در غور قطره اى نتواند رسيد فکر
در بحر بيکنار حقيقت رسنده کيست؟
بر سنگ خاره نيست روان حکم آدمى
از سنگ، آبهاى روان را کشنده کيست؟
اين رهروان که روى زمين را گرفته اند
خرج رهند، راه به منزل برنده کيست؟
از حيرتند سنگ نشان سالکان راه
غير از دل گداخته اينجا رونده کيست؟
از همت است هر که به هر جا رسيده است
بى بال پر به عالم بالا پرنده کيست؟
گر آفتاب عشق کشد روى در نقاب
اين ميوه هاى خام جهان را پزنده کيست؟
خاليست دست هر که به اين نشأه آمده است
دست تهى است بهر گرفتن، دهنده کيست؟
فرياد چون سپند به جايى نمى رسد
از بحر آتشين حوادث، جهنده کيست؟
اين سرو قامتان که درين سبز گلشنند
تيغ کشيده اند سراسر، کشنده کيست؟
امروز غير طبع سخن آفرين تو
صائب به داد لفظ و معانى رسنده کيست؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.