شماره ٣٨٨: تا سينه ام به داغ محبت رسيده است

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
تا سينه ام به داغ محبت رسيده است
پروانه ام به مهر نبوت رسيده است
تا دل ز خارخار تمنا شده است پاک
بيمار من به بيشتر راحت رسيده است
نى مى کند به ناخن من ديده شکر
تا مور من به خاک قناعت رسيده است
از بوى پيرهن گذرم آستين فشان
تا دست من به دامن فرصت رسيده است
گوهر شده است قطره سيماب جلوه ام
تا ديده ام به عالم حيرت رسيده است
لذت ز بوسه دهن مار مى برم
تا پاى من به حلقه صحبت رسيده است
يک عمر غوطه در جگر خاک خورده ام
تا ريشه ام به اشک ندامت رسيده است
دزديده ام ز ننگ گرفتن در آستين
دستم اگر به دامن دولت رسيده است
غيرت شده است مهر دهان، ورنه عمرهاست
طومار صبر من به نهايت رسيده است
گوهر شده است در صدف قدر دانيم
گر قطره اى ز ابر مروت رسيده است
سيرى ز ديدن تو ندارد نگاه من
چون قحط ديده اى که به نعمت رسيده است
کشتى ز چار موجه به ساحل رسانده است
صائب ز صحبت آن که به خلوت رسيده استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.