شماره ٢٠٧: فضاى چرخ مقام نفس کشيدن نيست

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
فضاى چرخ مقام نفس کشيدن نيست
مسوز شمع در آن خانه اى که روزن نيست
ز فکر عالم بالا سيه دل آسوده است
ملال پاى گرانخواب را ز دامن نيست
ز سير دايمى چرخ مى شود معلوم
که در بساط زمين جاى آرميدن نيست
چو طفل مهد مکن دل به مهره بازى خوش
که هيچ سبحه ترا چون نفس شمردن نيست
کنند اگر چو خم باده خشت بالينم
مرا ز کوى خرابات پاى رفتن نيست
چه خون که در جگرم مى کند پشيمانى
شراب خوردن من کم ز شيشه خوردن نيست
فغان که حلقه جمعيتى ندارند چرخ
که همچو خانه زنجير پر ز شيون نيست
ز تنگ چشمى سوزن چه تابها که نخورد
هنوز رشته اميد را گسستن نيست
به نقل، شور مکن آن دهان شيرين را
که باده را مزه اى به ز لب گزيدن نيست
بپوش چشم ز نشو و نماى دل صائب
که تخم سوخته را بهره از دميدن نيستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.