شماره ١٩٣: سياه مستى چشم از شرابخانه کيست؟

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
سياه مستى چشم از شرابخانه کيست؟
عقيق چهره و لعل لب از خزانه کيست؟
ز خرمن که برون جسته است دانه خال؟
غبار خط معنبر ز آستانه کيست؟
چراغ برق ز خوى که مى شود روشن؟
خروش ابر بهاران ز تازيانه کيست؟
ز خواب ناز ظفر وا نمى کند نرگس
زبان سبزه نورسته در فسانه کيست؟
مى صبوح که در جام صبح ريخته است؟
سياه مستى شب از مى شبانه کيست؟
بهار نسخه آن پنجه نگارين است
خزان مسوده رنگ عاشقانه کيست؟
دلش چو خانه زنبور خانه خانه شده است
ترنج بى سر و پاى فلک نشانه کيست؟
نواى مرغ چمن حلقه برون درست
جراحت جگر غنچه از ترانه کيست؟
اگر ز کاکل خوبان گره گشايد باد
گشايش سر زلف سخن ز شانه کيست؟
نظر به خوشه پروين سيه نمى سازد
دل رميده ما در هواى دانه کيست
ز عشق نيست اثر در جهان، نمى دانم
که اين هماى سعادت در آشيانه کيست
چگونه مست نگردد جهان ز گفتارش؟
حريم سينه صائب شرابخانه کيست؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.